Lieslåtter på Haraberget 2014

Lieslåtter Haraberget 140614 (3)

Här ser ni ett gäng som vet att hantera en lie och hur gräs och
grönska hängs upp på rätt och gammalt vis på höhässja.
Resultatet är vackert och en bonus är att marken blir magrare
och så småningom kommer fina ängsväxter att trivas här.

Lieslåtter Haraberget 140614 (7)