Fjärilar och blommor 1/8

Den 1 augusti går vi en promenad på Remmene skjutfält och studerar blommor och fjärilar. Remmene skjutfält har en unik flora med ett flertal ovanliga växter, och vid vackert väder kan vi också få se många olika sorters fjärilar. Christina Sjöberg och Kurt Brorsson guidar.   Fjärilshåvar finns till utlåning. Ta med egen fika. Samling: […]

Läs mer

Blomstertid i Baltorp

”Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor.” När Israel Kolmodin skrev den kända sommarpsalmen 1694 kunde han hämta inspiration från de blommande ängar och hagar som vid den tiden fanns överallt. Det moderna jordbruket har förändrat landskapet i en annan riktning, men den 2 juni fick vi i Herrljunga Naturskyddsförening möjlighet att vandra […]

Läs mer

Solig Trädgårdsdag

Den 19 maj medverkade Herrljunga Naturskyddsförening vid den årliga Trädgårdsdagen på Haraberget, anordnad av Herrljunga Trädgårdsförening. Dagen var solig och besökarna många. Vid vårt bord hade vi temat biologisk mångfald. Här kunde besökarna se på grodyngel, smaka på ätliga växter, spela artbingo, undersöka naturen på nära håll med lupp samt köpa fågelholkar och en bok […]

Läs mer

Ranahult i Fåglavik – en artrik kulturmiljö

I Fåglavik, strax utanför Herrljungas kommungräns, ligger Ranahult, sedan 1988 landets äldsta kommunala naturreservat, vilket sköts av Vara Naturskyddsförening. Dit åkte vi i Herrljunga Naturskyddsförening på årets något kyliga Kristi himmelsfärdsdag. 14 personer kom och vi blev guidade av ordförande Tomas Lindström och kassör Anne Svensson. Ranahult är på 25 hektar, ägs av Sveaskog och […]

Läs mer

Kultur och natur i gammalt odlingslandskap

Naturskyddsföreningens vårutflykt den 28 april gick i Fölene och lockade 13 deltagare. Eva Bayard ledde promenaden med hjälp av Sören Berglund som bor i området. Promenaden var både en natur-och en kulturpromenad, eftersom de vackra hagmarkerna och småbrukslandskapet nära Fölene kyrka och Nossan är en bygd med lång historia. Vi startade vid Fölene kyrka, byggd […]

Läs mer

Fågelsången är igång

Nu sjunger fåglarna som bäst och morgonen den 5 maj var dessutom vindstilla, så det var ett fint tillfälle för de tio personer som deltog på Naturskyddsföreningens fågelmorgon vid Nossan och Orraholmen. Lasse Nilsson ledde promenaden, där vi kunde höra många, både stann-och flyttfåglar, bl.a. rödhake, svartmes, gärdsmyg, dubbeltrast, svarthätta och svartvit flugsnappare. Ett par […]

Läs mer

Utflykt till naturreservatet Ranahult 9/5

Utflykt till naturreservatet Ranahult i Fåglavik. Ranahult är ett kulturlandskap med rötter i 1500-talet. Här finns slåtterängar, ädellövskog, naturbetesmark och anrik flora och fauna. Området sköts av Vara Naturskyddsförening. Tomas Lindström från Vara Naturskyddsföreningen guidar. Samåkning från korsningen Storgatan – Vedumsvägen i Herrljunga. Tid: 10.00-12.00 Ta med egen fika. Samarrangeras med Studieförbundet Vuxenskolan. Välkomna!

Läs mer