Naturbilder i Pars café!

Utställningen hänger till den 30/10 och kan ses på vardagar
medan Pars Café har öppet mellan kl 08:00-18:00

Ett stort tack till er 806 personer som skrivit under namnlistan för Orraholmen och till er som medverkade vid En dag för Orraholmen! Det blev en mycket lyckad avslutning på kampanjen. Flera Herrljungabor berättade om vad Orraholmen betyder ur olika perspektiv och kommunalråden medverkade och tog emot namnlistorna och fick även läsa upp några av de kommentarer från er som skrivit på. Läs mer på sid 10 i Knallebladet 9/9: http://media.markbladet.se/pdf/knallebladet/2020/37/#p=10. Kampanjen gav resultat och tekniska nämnden har nu beslutat att klassa om större delen av skogen tillhörande fastigheten Orraholmen från produktionsskog (PG) till naturvård skötsel (NS). Kommunen har också utlovat en dialog med föreningarna och tekniska nämnden har nu bjudit in föreningar på Orraholmen till dialog den 5 oktober. Bra gjort allesammans!

Kommunalrådet Gunnar Andersson tar emot namnunderskrifterna från föreningens ordförande Kurt Brorsson.

Herrljunga Naturskyddsförening har under många år bevakat frågan om Orraholmen och jobbat intensivt med den i nästan två år, först med medborgarförslaget och sedan med namnlistan. Det är nu dags att gå in i nästa fasdialog med kommunen, som enligt vår mening inte bara ska gälla Orraholmen, utan alla kommunens tätortsnära skogar. Det finns en hel del att diskutera i en sådan dialog, t.ex.:
– Vad är viktigt för de boende när det gäller tätortsnära skogar?
– Kommunen äger 300 hektar skogsmark i anslutning till tätorterna Herrljunga, Fåglavik, Hudene och Ljung/Annelund och 82% av den arealen klassas som produktionsskog, PG. Vad innebär det när det gäller avverkningar nära bostadsområden?
– 2,5 hektar av Orraholmsskogen undantogs från omklassningen från PG till NS. Vad var syftet med det?
– Vad målklassen NS, Naturvård skötsel,  innebär är en tolkningsfråga och här behövs expertkunskap för att skogen ska bevaras på ett bra sätt. Varifrån tänker kommunen ta in den kunskapen?
Herrljunga Naturskyddsförening är en stor förening men tyvärr inte med så många aktiva. Vi är därför några få personer som har jobbat med den här frågan, och vi kommer nu att gå vidare med andra för föreningen viktiga frågor som handlar om natur, miljö och klimat. Samtidigt är vi nog många som tycker att det viktigt att kommunen har en stark diskussionspart i frågan om de tätortsnära skogarna.Vi initierar därför bildandet av en skogsgrupp, en grupp bestående av medborgare som är intresserade av att delta i en dialog med kommunen om tätortsnära skogar.Naturskyddsföreningen kommer att ha ett par representanter med, och vi vet att det finns många andra som är engagerade och att det även finns de som har värdefulla kunskaper. Datum för mötet bestäms i samråd med er som anmäler intresse.
Är du en av dem som kan tänka dig att vara med i det här arbetet? 
Vill du läsa mer? Här är en länk till kommunala handlingar om Orraholmen och kommunens öviga skogar: https://www.dropbox.com/sh/56aflweq9f44zx7/AAAgyozVrALn5_VQLLwlb7LMa?dl=0 Se t.ex. mappen ”2016 Skogsbruksplan”-
Vi har återkommande skickat ut information om kampanjen till er som skrivit under listan. Om du som skrivit under listan inte längre vill ha information, så meddela det genom att svara på detta meddelande. (Som medlem i Naturskyddsföreningen får du alla utskick som föreningen gör.) Bra att veta är att Naturskyddsföreningen inte utan ditt tillstånd lämnar vidare dina kontaktuppgifter till någon annan som driver frågan vidare.
Slutligen vill vi uppmuntra dig som är intresserad av natur, miljö och klimatfrågor och inte är medlem i Naturskyddsföreningen, att gå med i föreningen och bidra till att naturen och miljön har en fortsatt stark röst i Sverige och världen. https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/
Vill du anmäla intresse att delta i skogsgruppen eller har frågor om något i det här meddelandet? Kontakta
Kurt Brorsson 070 230 30 59‬
Kjell Johansson 073 5551 8686 (ring före 26/9)
Än en gång tack för ditt deltagande!
Herrljunga Naturskyddsförening
Kurt Brorss