Ollestad

Ollestad ängsmark i ekebacken  Fikastund i gröngräset i Ollestad

Sydöst om Herrljunga i anslutning till Sämsjön ligger Ollestads naturreservat som är ett kulturellt och historiskt intressant område med fina naturvärden. Här finns en ås, ängar, ekskog och en fin lundartad flora. På vissa ställen bildar al, ask och asp en naturskogsartad lövskog. Här finns stora mängder död ved som är gynnsamt för många insekter, fåglar, mossor och lavar. På våren blommar mängder av blåsippor på åsen i området.

Andra arter som påträffas i området är bl.a. backsippa, styvmorsviol, långflikmossa, njurlav tofsvipa, stjärtmes och gärdsmyg.