Arbetsgrupper

Stug- och Orraholmsgruppen: Göran Johansson och Kurt Brorsson

Fågelgruppen: Lars Nilsson, Åke Eriksson och Epp Laas

Programgruppen: Barbro Johansson, Epp Laas, Eva Bayard, Birgitta Saunders

Om du som medlem är intresserad av att gå med i någon av grupperna, eller att starta en ny grupp, är du välkommen att höra av dig!