Lieslåtter

I juni och augusti sker slåtter i Hembygdsparken på Haraberget.
Med lie och räfsa slår vi gräset och hässjar höet på gammalt vis.

Slåtter Haraberget

I början av augusti deltar Herrljungas krets  tillsammans med Varakretsen i Ranahult
utanför Fåglavik för att slå gräset i naturreservatet. Efter slåtter och räfsning samlas alla
till en stunds förtäring och gemenskap.

Slåtter i Ranahult   OLYMPUS DIGITAL CAMERA