Styrelsen

Ordförande                             
Kurt Brorsson
0702-30 30 59

Vice Ordf                                     
Beatrice Svensson
076-897 36 24

Kassör
Lars-Åke Pettersson
0513-212 10

Sekreterare
Mari Lindberg
0513-211 29

Utbildning                               
Göran Johansson
0513-215 15
Mari Lindberg
0513-211 29

Ledamot
Dan-Göran Lindberg
0513-211 29

Suppleant
Else-Britt Johansson
0513-215 15
Ingemar Ulvebro
0513-109 67

Valberedning
Jan-Olof Brorsson
0513-122 13