Fjärilar

Naturskyddsföreningen söker en ny mentor som kan delta och hjälpa till att artbestämma de fjärilar vi ser

Styrelsen söker även samverkan med våra grannkommuner för att kunna återuppta detta viktiga arbete. Vi återkommer med mer information när vi hittat vägar för fjärilsinventeringen som i allra högsta grad är av stor betydelse för att kunna mäta omfattningen av det minskade antalet av viktiga små vänner i naturen!

Svensk Dagfjärilsövervakning – fjärilsinventering

Svensk Dagfjärilsövervakning är ett samarbete mellan Sveriges Entomologiska Förening, Naturvårdsverket, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna. Verksamheten möjliggörs av frivilliga runt om i landet, som använder samma systematiska metod.

Dagfjärilar och bastardsvärmare räknas på slingor och/eller i punktlokaler. Med hjälp av data från alla punkter och slingor kan vi se hur fjärilsfaunan i Sverige som helhet ändras över tid.

Årsrapporten 2012 kom ut 2013. Den visar bland annat de olika arternas utbredning. Herrljunga var en av tre platser som kunde räkna in den rödlistade Alkonblåvingen, som är beroende av klockgentianan som värdväxt. Av 17 räknade exemplar i landet fanns 11 i Skåne, 1 i Ale och 4 i Herrljunga. Andra arter som kan ses på fältet är violettkantad guldvinge och sexfläckig bastardsvärmare förutom den mer vanliga citronfjärilen.

Herrljunga har under fem år i rad, till och med år 2016, inventerat både en punktlokal i Hembygdsparken på Haraberget och en slinga på några kilometer på Remmene skjutfält.

Vi saknar en kunnig person som kan hjälpa oss att artbestämma fjärilarna och fler som är villiga att på relativt kortvarsel följa med till lokalerna. Inventeringen är väderberoende. Om det regnar och blåser starka vindar kan vi inte inventera.

Göran Johansson har hittills hållit i alla inventeringar, haft kontakten med universitetet och arbetat tillsammans med duktiga fjärilskännare, som hjälpt oss att artbestämma fjärilarna.

Tistelfjäril

Tistelfjäril artbestäms

Träskofjäril (2)

Ibland kommer fjärilarna på besök utanför punktlokaler
och slingor, som här i en träsko där en pärlemorfjäril
slagit sig ner en stund och villigt låter sig fotograferas.