Program 2023

Naturskyddsföreningens program 2023

Fredag 3 mars
från 17:30

 Uggle- och grillkväll vid Stensjöns badplats Molla (Ansvariga: Åke Eriksson och Epp Laas)

Lördag 11 mars 9:00-17:00

 Energimässa Herrljunga Folkets Park

Söndag 16 april 10:00

 Natur- och kulturpromenad i Eriksberg (Guider: Ann-Katrine Jonsson, Lars Nilsson)

Tisdag 18 april 18:00

 Årsmöte Vuxenskolan Herrljunga. Bildvisning från Orraholmen av Ann-Katrin Cammersand

Söndag 23 april 10:00

 Promenad vid rullstensåsen vid Äne (Guide: Eva Bayard)

Söndag 7 maj
8:00

 Fågelmorgon Orraholmen Nossan (Guide: Lars Nilsson)

Söndag 21 maj 10:00

 Vårpromenad Mollungens bokskog (Guide: Epp Laas och Åke Eriksson)

Söndag 11 juni 14:00

 Blomsterutflykt Falbygden, Nolgården i Näs och Ålleberg (Guider: Eva Bayard och Mari Lindberg).

Söndag 9 juli
13:00-15:00

 Fjärilsinventering och blommor på Remmene skjutfält (Guider: Göran Johansson och Kurt Brorsson)

Söndag 13 augusti 13:00-17:00

 Lieslåtter på Haraberget (Ansvariga: Göran Johansson, Åke Eriksson och Kurt Brorsson)

Söndag 17 september
13:00-15:00

 Bygga fågelholkar, Orraholmen (Ansvariga: Åke Eriksson, Kurt Brorsson)

Söndag 15 oktober
11:00-13:00

 Mossor och lavar i Mollungens bokskog (Ansvariga: Åke Eriksson och Conny Almquist)