Program

Naturskyddsföreningens program 2023

Fredag 3 mars
från 17:30

Uggle- och grillkväll vid Stensjöns badplats Molla (Ansvariga: Åke Eriksson och Epp Laas)

Lördag 11 mars 9:00-17:00

Energimässa Herrljunga Folkets Park

Söndag 16 april 10:00

Natur- och kulturpromenad i Eriksberg (Guider: Ann-Katrine Jonsson, Lars Nilsson)

Tisdag 18 april 18:00

Årsmöte Vuxenskolan Herrljunga. Bildvisning från Orraholmen av Ann-Katrin Cammersand

Söndag 23 april 10:00

Promenad vid rullstensåsen vid Äne (Guide: Eva Bayard)

Söndag 7 maj
8:00

Fågelmorgon Orraholmen Nossan (Guide: Lars Nilsson)

Söndag 21 maj 10:00

Vårpromenad Mollungens bokskog (Guide: Epp Laas och Åke Eriksson)

Söndag 11 juni 14:00

Blomsterutflykt Falbygden, Nolgården i Näs och Ålleberg (Guider: Eva Bayard och Mari Lindberg).

Söndag 2 juli
13:00

Blommor och fjärilsinventering på Remmene skjutfält (Guider: Göran Johansson och Kurt Brorsson)

Söndag 13 augusti 13:00-17:00

Lieslåtter på Halljonga förr i vala, Haraberget (Ansvariga: Göran Johansson, Åke Eriksson och Kurt Brorsson)

Söndag 10 september
13:00-16:00

Holkbygge Orraholmen (Ansvariga: Åke Eriksson, Kurt Brorsson)

 

Vid dålig väderlek kan programpunkter komma att flyttas eller ställas in.
För information ring Barbro Johansson, 070 324 5354.

Se även Facebook för mer information.