Remmene skjutfält

På Remmene skjutfält har många rara och vackra växter sina rötter. Mosippa, Jungfru Marie nycklar, klockgentiana, slåtterblomma, gräddmåra, vit brunört, cypresslummer mfl. Trots eller tack vare militärens skjutövningar har landskapet hållits öppet, delvis på grund av markbränder. Detta har berett möjligheter för den speciella flora som finns här, vilken i sin tur lockar många fjärilar. Varje år har Naturskyddsföreningen fjärilsinventeringar på Remmene skjutfält, vilka ingår i en nationell inventering. 2023 kunde vi räkna in 97 fjärilar av 17 olika arter, t.ex. aspfjäril, vitfläckig guldvinge, mindre tåtelsmygare, citronfjäril och flera sorters blåvingar och pärlemorfjärilar.

Den mest sällsynta fjärilen som syns på skjutfältet är alkonblåvinge. Den är knuten till den likaså sällsynta klockgentianan och lägger enbart sina ägg på den. Därutöver behövs rödmyror i närheten, för när fjärilsäggen kläckts och larverna ätit sig mätta på klockgentianan faller de till marken. Där utsöndrar de ett hormon som gör att myrorna tror det är deras egna myrlarver och tar hem dem till stacken och pysslar om dem tills de förpuppas. Nästa vår kryper en färdig fjäril upp ur myrboet och kretsloppet startar på nytt.

Slåttergubben kan ses på skjutfältet vissa somrar.

Remmene fullt av Slåttergubbar 2013   Slåttergubbe

Den sällsynta majbaggen sågs ett år kalasa på en mosippa

Majbagge äter mosippa våren 2007  Mosippa (2)

Klockgentianan växer på ett begränsat område och visar sig i augusti.

Klockgentiana             Klockgentiana med fjärilsägg 2010

Slåtterblomman vänder sitt vackra ansikte mot solljuset.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Biet

I solljuset ser vi de fina linjerna i blombladen, med dess speciella ståndare och pistill.

Jungfru Marie Nycklar

 477                    039

 Med lupp ser vi de fantastiskt vackra blombladen liksom små änglar i rosavita kjolar.