Remmene skjutfält

På Remmene skjutfält har många rara och vackra växter sina rötter. Mosippa, Jungfru Marie nycklar, klockgentiana, slåtterblomma mfl. Trots eller tack vare militärens skjutövningar har landskapet hållits öppet, delvis på grund av markbränder. Detta har berett möjligheter för den speciella flora som finns här.

Slåttergubbe växte i mängder på skjutfältet sommaren 2013

Remmene fullt av Slåttergubbar 2013   Slåttergubbe

Den sällsynta majbaggen sågs kalasa på en mosippa

Majbagge äter mosippa våren 2007  Mosippa (2)

Klockgentianan växer på ett begränsat område och visar sig i augusti.

Klockgentiana             Klockgentiana med fjärilsägg 2010

Slåtterblomman vänder sitt vackra ansikte mot solljuset.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Biet

I solljuset ser vi de fina linjerna i blombladen, med dess speciella ståndare och pistill.

Jungfru Marie Nycklar

 477                    039

 Med lupp ser vi de fantastiskt vackra blombladen liksom små änglar i rosavita kjolar.