Styrelsemöte

STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte hålls i klubbstugan
sista tisdagen kl 19:00 varje månad
utom juli och december.

Orraholmen

Klubbstugan till vänster i bild