Molla

I detta område finns grusåsar med en intressant flora.
Här finns bland annat trollsmultron, liten nunneört och hällveronika.