Om oss

Styrelsen består av män och kvinnor som tillsammans arbetar ideellt för att bidra till att naturvärden runt vår bygd blir tillvaratagna. Vi försöker föra en dialog med våra kommunpolitiker och följa med i de miljöhändelser, som påverkar oss alla mer eller mindre. Tillsammans med intresserade medlemmar bygger vi fågelholkar, inventerar fjärilar, märker tornfalksungar, slår med lie på slåtterängar, matar fåglar. Vi har under 2015 haft förmånen att med Mia Brembergs hjälp starta Natursnokarna, men för tillfället står vi utan ledare då Mia flyttar till en annan kommun.