Stora Mollungen

I Stora Mollungens naturreservat finns en av Sveriges nordligaste naturliga bokskogar. Reservatet är väl värt ett besök framförallt på våren med dess skira grönska. Här finns möjlighet att ströva i skogen eller bara sitta ned vid de fina träborden och bänkarna för att fika och lyssna på fågelsången.

Bokskogen och de varierande lövskogarna i området utgör en gynnsam miljö för blommor, lavar, insekter och fåglar. Arter som påträffas här är trolldruva, vätteros, mindre hackspett, mindre flugsnappare, stenknäck, pukstockslav, klotterlav och bergklomossa.

Mollungens bokskog i försommarskrud 2023

Mossor och lavar i Mollungen bokskog hösten 2023