Stora Mollungen

473

Stora Mollungens lövskogsområde är en fin bokskog väl värt ett besök
framförallt på våren med sin skira grönska. Här finns möjlighet att
ströva i skogen eller bara sitta ned vid de fina träborden och bänkarna
för att fika och lyssna på fågelsången.