Orraholmen

Backsippa  Backsippa

Orraholmen är ett vackert strövområde med rester av hed och småbrukslandskap. Här växer backsippor mellan enebuskar och komockor. Några få mosippsbestånd finns kvar som vi räknar varje år.

En anlagd våtmark i närheten lyser upp naturen med sin vattenspegel                                                                             och ett par fågeltorn finns på var sida om dammen.