Inspirerande energimässa

Solen strålade från en klarblå himmel – en perfekt illustration till Naturskyddsföreningens energimässa, som gick av stapeln den 11 mars.

I Herrljunga Folkets Park var 21 montrar uppställda där företag, organisationer och andra presenterade sina energilösningar. Här fanns olika grupper för teman som biogas, vindkraft, solceller, fastigheter och transport och utanför glasdörrarna stod elbilar och elcyklar uppställda. Kommunen, Herrljunga Elektriska och FOKUS, som stöttade mässan hade sina montrar. Naturskyddsföreningens monter var placerad mitt emot ingången så vi kunde ta emot besökarna när de kom. Varje timma hölls föredrag i olika ämnen på temat hållbar energi och i cafeterian serverade Folkets Park fika, våfflor och hamburgare. Det var ett kontinuerligt flöde av besökare, enligt en uppskattning runt 500 totalt under dagen. Det främsta intrycket när man vandrade runt bland montrar och besökare eller lyssnade på föredrag var den positiva energi som genomströmmade lokalen. Så mycket goda idéer och lösningar på energiområdet skapar hopp för framtiden!

Dagen inleddes med svängig musik av musikskolorna i Herrljunga, Vårgårda och Grästorp under ledning av Marie Frii.

Moderator för föreläsningarna var Per Florén. Mässan invigdes av den styrande koalitionen i Herrljunga kommun: kommunalrådet Mats Palm (S), Jessica Pehrson (C), Lotta Norén (L) och Krister Karlsson (V), som fick berätta om kommunens koldioxidbudget och hur man kan minska utsläppen av koldioxid från kommunens sida. Elektrifiering av kommunens fordon, utbyggd laddinfrastruktur och solceller på kommunens fastigheter var åtgärder som nämndes.

Erik Pihl är energisakkunnig på Naturskyddsföreningen. Han visade att sol- och vindenergi idag är de snabbast växande kraftslagen i världen och även de billigaste. Men efterfrågan på energi växer snabbt och det är därför nödvändigt att komplettera utbyggnaden med effektiviseringar. Att mer effektivt utnyttja den energi som finns har dessutom fördelen att det kan göras på kort sikt, något som är nödvändigt med tanke på den klimat- och miljöpåverkan som vår energianvändning har.

Anders Mannikoff från Herrljunga Elektriska lade upp sin presentation utifrån tallriksmodellen och uppmanade oss inledningsvis att inte lägga mer på tallriken än vi behöver. Om sju år kommer informations- och kommunikationsteknologi att stå för 20 procent av elproduktionen, så ”rensa i mail-korgen”, uppmanade han. Solen är globalt sett en väldig energikälla, men problemet för oss i norr är att den största efterfrågan finns när inflödet av solel är som minst. I nuläget är det vindkraften som kan bidra med mest energi här. Den stora utmaningen handlar om att möta den stora variationen i energianvändning över både år, månad och timme.

Emanuel Bengtsson och Lars-Henrik Kullingsjö Björnsson representerade RISE, ett statligt forskningsinstitut som arbetar för hållbar tillväxt. Även de framhöll utmaningen med att få produktion och konsumtion att sammanfalla. Lars-Henric berättade om hur batterier kan ha en sådan frekvensreglerande funktion, och de undersöker bl.a. hur batterierna hos långtidsparkerade elbilar kan användas, både för att hjälpa det lokala elnätet och kapa topparna vid solenergiproduktion. För det enskilda hushållet skulle elbilens batteri kunna klara ett kortare elavbrott. Ett annat försök, som Emanuel ägnat sig åt, är elvägar, som kan ladda fordons batterier under färd. Emanuel gör även livscykelanalyser, vilket innebär att man ser på en produkts påverkan på miljön från ”vaggan till graven” och på så vis kan man fokusera på det som gör störst miljöpåverkan. För batteriernas del är produktionen en sådan ”hot spot”, som behöver göras mer miljövänlig.

Biogasproduktion är ett område där Herrljunga-Vårgårda ligger långt framme. Flera större gårdar håller nu på att anlägga egna biogasanläggningar. Men redan 2014 startade Herrljunga-Vårgårda Biogas, och projektutvecklare Per-Olof Rosén berättade om verksamheten. Anläggningen har ett 30-tal delägare, och tar årligen emot 85000 ton substrat, ur vilket biogasen utvinns genom att materialet rötas i en syrefri miljö. Substratet utgörs främst av gödsel från gårdar, men även mat- och slakteriavfall och material från reningsverk används. Biogasen används till fordonsbränsle, el och värme. När gasen komprimeras till flytande form kan den även användas till större fordon. Exempelvis drivs Gotlandsfärjan med biogas och Sandahls åkeri har biogasdrivna lastbilar. Den använda gödseln går sedan tillbaka till lantbrukaren, nu med mer lättillgängligt kväve och därmed mindre läckage.

Hans-Olof Nilsson är en entreprenör när det gäller vätgas. Hans eget hus är sedan 2015 bortkopplat från nätet tack vare att han kan lagra den solel som produceras på husets tak och fasad i vätgastuber. Han berättade pedagogiskt om hur vätgas produceras med hjälp av elektrolys och visade bilder på sitt elverk i husets källare. Genom hans företag Nilsson Energy sprids tekniken vidare och i nuläget finns bl.a. en förskola i Mariestad som är självförsörjande på el. Tankstation för vätgasbilar finns också i Mariestad och 2024 planeras det för tankstationer på 22 ställen i landet, bl.a. Vårgårda.

Inte minst den här mässan har visat hur mycket det finns för både privatpersoner och företag att tänka på när man vill lägga om sina energisystem. I programmet låg därför också en föreläsning med energirådgivarna Tomas Bengtsson från Herrljunga och John Hamnelid från Borås. För hushållet går den allra största delen av energin åt till värme och varmvatten, så det är där man framför allt kan spara. Generellt är det bra att t.ex. se över tätningslister, inte ha möbler framför elementen, inte ha tv:n på standby, duscha istället för att bada, och diska i maskin istället för för hand. De påpekade också att gamla och nya hus har olika förutsättningar och behöver olika åtgärder.

Det sista inslaget i dagens program var fyra lokala exempel på energilösningar, utformat som ett samtal med moderatorn Per Florén. Elaine Larsson, miljöchef i Herrljunga kommun, berättade om sina erfarenheter av att installera solceller. Själv hade hon talat med flera olika solcellsföretag och valde det som tog ansvar även efter installationen och som hade tillverkning i Europa. Övriga som berättade om sina erfarenheter var Anders Lundell från Herrljunga Terrazzo, som var tidig i Herrljunga med att 2011 anlägga solceller. Hugo Westlin företrädde Equmeniakyrkan i Eggvena som installerat solceller på kyrkans tak. Det främsta skälet, menade han, var att de som kyrka känner ansvar för att förvalta skapelsen på ett bra sätt. Jens Eriksson arbetar inom Svenska Kyrkan och har kunnat sänka energikostnaderna kraftigt genom att sätta in avfuktare, vilket gör att temperaturen kan hållas ända ner på minussidan, utan risk för fukt och mögel.

Sammanfattningsvis blev energimässan i Herrljunga en innehållsrik och inspirerande dag med många nöjda besökare och utställare. Vi känner oss mycket stolta och glada över att vår förening lyckosamt har kunnat genomföra ett sådant här stort och viktigt arrangemang!

Text: Barbro Johansson
Foto: Anne-Cathrine Camersand

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.